31022 BR Razová, příhradový stožár u vodárny SV od obce

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 4.2.2010

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 4.2.2010