24231 PH Jevany, betonový stožár v lese u vodárny (+TMO,+O2)

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 5.9.2016

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 5.9.2016