15686 TR Kramolín, Zelený kopec 491 m, příhradový stožár JV od obce

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018

foto
rakve MATRA
Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018