15667 TR Kojatice, Kojatická Horka 539 m, betonový stožár SV od obce

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 1.10.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 1.10.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 1.10.2018