14437 OV Ostrava - Radvanice, Pikartská 1337/7, komín v areálu VVUÚ

foto

Autor: Ondřej Klézl     Datum: 15.2.2015

foto

Autor: Ondřej Klézl     Datum: 15.2.2015