14179 OP Jakartovice, Doubrava 482 m, betonový stožár (+TMO,+O2)

foto

Autor: Eba     Datum: 12.5.2010

foto

Autor: Eba     Datum: 12.5.2010