13802 AB Praha 9 - Třeboradice, Tryskovická 9/2, dům s pečovatelskou službou

foto

Autor: Taylor     Datum: 9.5.2010

foto

Autor: Taylor     Datum: 9.5.2010

foto

Autor: Taylor     Datum: 9.5.2010