12788 HO Prušánky, příhradový stožár JZ od obce

foto

Autor: Petr Hála     Datum: 8.11.2005

foto

Autor: Petr Hála     Datum: 8.11.2005