12297 FM Pražmo - Kršle, betonový stožár (+TMO,+O2)

foto

Autor: Jiří Slíva     Datum: 29.10.2014

foto

Autor: Jiří Slíva     Datum: 29.10.2014