10489 BM Brno - Veveří, Jiráskova 116/16 x Grohova, bytový dům (+O2)

foto

Autor: netwoR     Datum: 24.3.2008

foto
Vlevo VDF DCS, vpravo O2 GSM a UMTS
Autor: netwoR     Datum: 24.3.2008

foto
Vlevo a uprostřed VDF, vpravo O2 GSM a UMTS
Autor: netwoR     Datum: 24.3.2008