32637 SY Opatov, betonový stožár u železniční stanice

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 8.11.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 8.11.2018