32633 SY Hradec nad Svitavou, betonový stožár u železniční stanice

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 8.10.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 8.10.2018