32603 BM Brno, Krasová, betonový stožár v kolejišti severního zhlaví seřazovacího nádraží Brno-Maloměřice

foto

Autor: Zdeněk Gába     Datum: 6.11.2018

foto

Autor: Zdeněk Gába     Datum: 6.11.2018