32407 BO ?eská, betonový stožár u železni?ní stanice

foto

Autor: Zden?k Gába     Datum: 5.2.2019

foto

Autor: Zden?k Gába     Datum: 5.2.2019