9390 ZN Kubšice, betonový stožár SV od obce, +TMO

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018