7292 PR Dřevohostice, Šibenice 300 m, betonový stožár J od obce, +TMO

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 27.1.2015

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 27.1.2015

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 27.1.2015