55695 RO Cekov, betonový stožár u vodárny, +TMO

foto

Autor: marconi     Datum: 7.12.2017