47530 OP Darkovice, betonový stožár Z od obce, +TMO, +VDF

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 24.5.2018