38988 ZN Milíčovice, betonový stožár u II/408 JV od obce, +TMO

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 20.4.2020

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 20.4.2020

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 20.4.2020