28154 BM Brno - Maloměřice, Slaměníkova, kotvený stožár v cementárně

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 30.7.2015

foto

Autor: Pavel Skřivánek     Datum: 30.7.2015