12524 KO Polní Voděrady, Kamhájek 350 m, kotvený stožár u kamenolomu, +TMO

foto

Autor: Páv Lučištník     Datum: 13.2.2017

foto
3x GSM+LTE sektor, doprava GSM only sektor
Autor: Páv Lučištník     Datum: 13.2.2017