PBPHV PB Příbram, Pod Hvězdárnou, kotvený trubkový stožár
24 - PS_13 - 0,08 kW

foto
lokalita "Hvězdárna"
Autor: Šeryf     Datum: 2.11.2019

foto

Autor: Šeryf     Datum: 2.11.2019