BNBUC BN Buchov, kotvený příhradový stožár
5B - Progress Digital (2008) - 1 kW

foto

Autor: Šeryf     Datum: 18.8.2023

foto

Autor: Šeryf     Datum: 18.8.2023

foto

Autor: Šeryf     Datum: 18.8.2023

foto

Autor: Šeryf     Datum: 18.8.2023

foto

Autor: Šeryf     Datum: 18.8.2023

foto

Autor: Šeryf     Datum: 18.8.2023

foto

Autor: Šeryf     Datum: 31.7.2023

foto

Autor: Šeryf     Datum: 20.1.2021

foto

Autor: Šeryf     Datum: 20.1.2021

foto

Autor: Šeryf     Datum: 20.1.2021

foto

Autor: Šeryf     Datum: 20.1.2021